Bởi {0}
logo
Shandong Shiyue Intelligent Machinery Co., Ltd.
Nhà sản xuất tùy chỉnh
Sản Phẩm chính: Khối Máy, Trạm Trộn Máy, Máy Trộn
Thứ tự xếp hạng1 giao hàng đúng hạn trong Máy xếp chồng và băng tải vận chuyển ngượcSupplier assessment proceduresFull customizationAnnual export US $9,967,355Total floorspace (45,180㎡)